นายกปิยะ   ปิตุเตชะ  เปิดโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

.

 

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554  ถึงวันที่  3  มกราคม  2555   

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้จัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน   มหาราช ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้  วันที่ 28  ธันวาคม 2554 ภาคเช้า 07.30 น.นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง                         

จำนวน 100 คน ร่วมเดินแห่อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอัญเชิญพระพุทธอังคีรสจากสวนศรีเมืองมา

ยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  เวลา 09.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรบริหาร 

 

ส่วนจังหวัดระยองได้ มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป ณ อาคาร A และทำพิธีเปิด

ป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการโดย นายปิยะ  ปิตุเตชะ เป็นประธานภาคเย็น  เวลา  15.30 น. นักเรียน ม.2 จำนวน 378 คน

ได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก­สินมหาราช จากนั้นมีการ Opening Show : การแสดงโชว์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จากครูทิมบ้านค่าย  แสดงตอน พระเจ้าตากสินกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย เป็นการแสดงที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก 

หลังจากการแสดง  นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน และเปิดโรงเรียนมัธยมตากสินระยองด้วย

  “การชักดาบขึ้นจากแท่น” หลังจากนั้นมีการแสดงบนเวทีกลาง  มีการแสดงของนักเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 3 ชุด

ได้แก่  ชุดที่ 1นักรบนิรนาม, ชุดที่ 2 ตากสินเดอะโชว์มัสโกออน และชุดที่ 3 เอ็มทีอาร์แบนด์  อำนวยการแสดง

โดย ผอ.มานิตย์  จันวัน, ครู สรวิชญ์ ทองคำ, ครูชฎา  ธีระชลาลัย, ครูพรเทพ เพิ่มสมบัติ 

และที่สำคัญพิธีกรน้อยของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้แก่ ด.ญ.สราลี แสงพรต,              

ด.ญ.นีรนุช  โพธิสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.2 ซึ่งพิธีกรฝึกซ้อมโดย  ครูสุมล จักรแก้ว, ครูคติพจน์  จินดาวงศ์

ได้พูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วน่าประทับใจ  ส่วนการแสดงทั้ง 3 รายการ ก็ได้รับการปรบมือจากผู้ชมจำนวนมากเช่นกัน  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2 มกราคม 2555 ได้มีการชกมวยไทย ณ ยิมเนเซี่ยมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ปรากฏว่ามีผู้ร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก

      การจัดงานในปีนี้นับว่าประชาชนได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ได้บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหราราช  บูชาพระพุทธอังคีรส ทำบุญร่วมกับเหล่ากาชาดระยอง ตลอดจนชมกิจกรรมต่าง ๆ จากทุกอำเภอในจังหวัดระยองมีประชาชนมาเที่ยวงานอย่างล้นหลามทุกคืน มีความสะดวกสบายในการจอดรถ และได้เห็นความคืบหน้าของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง        และขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของ นายกปิยะ  ปิตุเตชะ  และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองขึ้น     การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ