← ย้อนกลับ

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ Clinic Center ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 14/08/2020

            กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำวารวารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ( ศูนย์ Clinic Center)  ประจำปี พ.ศ. 2563 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692