← ย้อนกลับ

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันที่ 14/10/2020

         เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

                         

                                           

 

          

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692